Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-2: Hãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau

Câu 1:

Hãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau

Lời giải:

Kẻ AC, BD là hai đường kính bất kì của đường tròn (O)

Ta có:

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 2 Bài 8 trang 68

Câu 2:

Hãy chứng minh đẳng thức trong trường hợp điểm C nằm trên cung nhỏ AB (h.3).

Lời giải:

Vì C nằm trên cung nhỏ AB nên OC nằm giữa OA và OB