Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O') và ngoại tiếp đường tròn (O). Tia AO cắt đường tròn (O') tại D.

Câu 9:

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O') và ngoại tiếp đường tròn (O). Tia AO cắt đường tròn (O') tại D. Ta có:

A. CD = BD = O'D 

B. AO = CO = OD

C. CD = CO = BD  

D. CD = OD = BD

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

Do O là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC nên O là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác ABC.

(hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau).

+ đều là các góc nội tiếp chắn

ΔOAB có là góc ngoài của tam giác

Từ (1) và (2) suy ra DB = DC = DO.

Vậy chọn đáp án D.