Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 89: Trong hình 67, cung AmB có số đo là 60^o . Hãy:a) Vẽ góc ở tâm chắn cung AmB. Tính góc AOB.

Câu 89:

Trong hình 67, cung AmB có số đo là . Hãy:

a) Vẽ góc ở tâm chắn cung AmB. Tính góc AOB.

b) Vẽ góc nội tiếp đỉnh C chắn cung AmB. Tính góc ACB.

c) Vẽ góc tạo bởi tia tiếp tuyến Bt và dây cung BA. Tính góc ABt.

d) Vẽ góc ADB có đỉnh D ở bên trong đường tròn. So sánh

e) Vẽ góc AEB có đỉnh E ở bên ngoài đường tròn (E và C cùng phía đối với AB). So sánh

Lời giải: