Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 85: Hình viên phân là phần hình tròn giới hạn bởi một cung và dây căng cung ấy. Hãy tính diện tích hình viên phân AmB,

Câu 85:

Hình viên phân là phần hình tròn giới hạn bởi một cung và dây căng cung ấy. Hãy tính diện tích hình viên phân AmB, biết góc ở tâm AOB = và bán kính đường tròn là 5,1cm (h.64).

Hình 64

Lời giải:

Tam giác OAB là tam giác đều có cạnh R= 5,1 cm.

Công thức tính diện tích tam giác đều cạnh a là:

Do đó, diện tích tam giác đều OAB cạnh OA= R = 5,1 cm là:

Diện tích hình quạt tròn AOB là:

Từ (1) và (2) suy ra diện tích hình viên phân là:

Kiến thức áp dụng

+ Diện tích tam giác đều cạnh a là:

+ Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung nº được tính theo công thức: