Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 24: Hình khai triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt, bán kính hình quạt đó là 16cm, số đo cung là . Tang của nửa góc ở đỉnh của hình nón là:

Câu 24:

Hình khai triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt, bán kính hình quạt đó là 16cm, số đo cung là . Tang của nửa góc ở đỉnh của hình nón là:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Hình khai triển mặt xung quanh của một hình nón là hình quạt có bán kính bằng đường sinh của hình nón , độ dài cung bằng độ dài đường tròn đáy của hình nón.

+ Hình nón có bán kính đáy r, chiều cao h, đường sinh l, ta luôn có: = +