Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Xác định hệ số a của hàm y = ax^2 , biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(-2; 1).Vẽ đồ thị của hàm số đó.

Câu 13:

Xác định hệ số a của hàm y = , biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(-2; 1).Vẽ đồ thị của hàm số đó.

Lời giải:

Đồ thị hàm số đi qua A(-2; 1) ⇒ 1 = a.

Vậy hàm số:

x -4 -2 0 2 4 Giải bài 13 trang 133 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 4 1 0 1 4 Đồ thị hàm số: