Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 12: Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Câu 12:

Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng:

Hình trụ có bán kính đáy r, chiều cao h thì:

+ Đường kính đáy: d = 2r.

+ Chu vi đáy: C = 2π.r

+ Diện tích đáy: = π.

+ Diện tích xung quanh: = 2πrh

+ Thể tích: V = π..h