Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền

Định lí 1

Trong một tam giác vuông, bình phương mỗi cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và hình chiếu của cạnh góc vuông đó trên cạnh huyền.

Trong tam giác ABC vuông tại A ta có: \(b^{2}\) = a.b'; \(c^{2}\) = a.c'

2. Một số hệ thức liên quan đến đường cao

a) Định lý 2

   Trong một tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tích hai hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền

   Trong tam giác ABC vuông tại A ta có: \(h^{2}\) = b'.c'.

b) Định lý 3

   Trong một tam giác vuông, tích hai cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đường cao tương ứng

   Trong tam giác ABC vuông tại A ta có: a.h = b.c

c) Định lý 4

   Trong một tam giác vuông, nghịch đảo của bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng tổng các nghịch đảo của bình phương hai cạnh góc vuông.

   Trong tam giác ABC vuông tại A ta có: \(\frac{1}{h^{2}}=\frac{1}{b^{2}}+\frac{1}{c^{2}}\)