Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Cho hình 67. Hãy tính độ dài dây AB, biết OA = 13 cm, AM = MB, OM = 5 cm.

Câu 2:

Cho hình 67. Hãy tính độ dài dây AB, biết OA = 13 cm, AM = MB, OM = 5 cm.

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 104 | Hay nhất Giải bài tập Toán  lớp 9

Lời giải

OM là 1 phần đường kính đi qua trung điểm của AB

⇒ OM ⊥ AB

Xét tam giác OAM vuông tại M có:

\(\mathrm{OA}^{2}=\mathrm{AM}^{2}+\mathrm{OM}^{2}\)

\(\Rightarrow A M=\sqrt{O A^{2}-O M^{2}}=\sqrt{13^{2}-5^{2}}=12\)

\(\Rightarrow \mathrm{AB}=2 \mathrm{AM}=24(\mathrm{~cm})\)