Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 42: Ở một cái thang dài 3m người ta ghi: "Để đảm bảo an toàn khi dùng thang, phải đặt thang này tạo với mặt đất một góc có độ lớn từ 60° đến 70°".

Câu 42:

Ở một cái thang dài 3m người ta ghi: "Để đảm bảo an toàn khi dùng thang, phải đặt thang này tạo với mặt đất một góc có độ lớn từ 600 đến 700". Đo góc thì khó hơn đo độ dài. Vậy hãy cho biết: Khi dùng thang đó chân thang phải đặt cách tường khoảng bao nhiêu mét để đảm bảo an toàn?

Lời giải:

Kí hiệu như hình vẽ.

Trong tam giác vuông ABC có:

      AC = BC.cosC = 3.cosC

Vì phải đặt thang tạo với mặt đất một góc 600 đến 700 nên

600≤ \(\widehat{C}\) ≤ 700

=> cos 700 ≤ cosC ≤ cos 600

=> 3.cos 700≤ 3.cosC ≤ 3.cos 600

=> 1,03 ≤ AC ≤ 1,5

Vậy phải đặt chân thang cách tường từ 1,03 m đến 1,5 m.