Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 41: Tam giác ABC vuông tại C có AC = 2cm, BC = 5cm, $\widehat{BAC}=x$ , $\widehat{ABC}=y$ . Dùng các thông tin sau (nếu cần) để tìm x – y:

Câu 41:

Tam giác ABC vuông tại C có AC = 2cm, BC = 5cm, \(\widehat{BAC}=x\) , \(\widehat{ABC}=y\) . Dùng các thông tin sau (nếu cần) để tìm x – y:

\(\sin 23^{\circ} 36^{\prime} \approx 0,4\)

\(\cos 66^{\circ} 24^{\prime} \approx 0,4\)

\(\operatorname{tg} 21^{\circ} 48^{\prime} \approx 0,4\)

Lời giải:

Ta có:

\(\operatorname{tg} 21^{\circ} 48^{\prime}=0,4=\frac{2}{5}=\frac{A C}{B C}=\operatorname{tg} B\)

Suy ra y \(=21^{\circ} 48^{\prime}\)

\(\Rightarrow x=90^{\circ}-y=68^{\circ} 12^{\prime}(x, y\) là hai góc phụ nhau)

Vậy \(x-y=68^{\circ} 12^{\prime}-21^{\circ o 48^{\prime}}=46^{\circ} 24^{\prime}\)