Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 39: Tìm khoảng cách giữa hai cọc để căng dây vượt qua vực trong hình 49 (làm tròn đến mét)

Câu 39:

Tìm khoảng cách giữa hai cọc để căng dây vượt qua vực trong hình 49 (làm tròn đến mét)

Lời giải:

Kí hiệu như hình vẽ. Theo hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông:

Trong tam giác vuông ABC:

AB = AC tan 500 = 20.tan 500 = 23,83 m

=> BD = 20.tan500 - 5 = 18,83 m

Trong tam giác vuông BHD:

\(\Rightarrow \mathrm{BH}=\frac{\mathrm{BD}}{\sin 50^{\circ}}=\frac{18,83}{\sin 50^{\circ}} \approx 24,59(\mathrm{~m})\)

Vậy khoảnh cách giữa hai cọc là . 24,59m