Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33: Trên hình 89, hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC // O'D.

Câu 33:

Trên hình 89, hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC // O'D.

Hình 89

Lời giải:

Ta có: OA = OC (bán kính) nên ΔOAC cân tại O. Suy ra \(\widehat{C}=\widehat{O A C}\) (1)

Lại có O'A = O'D (bán kính) nên ΔO'AD cân tại O' suy ra \(\widehat{D}=\widehat{O' A D}\) (2)

Mà \(\widehat{OAC}=\widehat{O' A D}\) đối đỉnh (3)

Từ (1),(2),(3) suy ra \(\widehat{C}=\widehat{D}\)

Vậy OC // O'D (có hai góc so le trong bằng nhau).