Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28: Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (góc α trong hình 31).

Câu 28:

Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m. Hãy tính góc (làm tròn đến phút) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất (góc α trong hình 31).

Lời giải:

Kí hiệu như hình vẽ. Theo hệ thức giữa các cạnh và góc của tam giác vuông, ta có:

\(\operatorname{tg} \alpha=\frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}}=\frac{7}{4} \approx 1,75 \Rightarrow \alpha \approx 60^{\circ} 15^{\prime}\)