Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28: Cho hàm số y = -2x + 3. a) Vẽ đồ thị của hàm số

Câu 28:

Cho hàm số y = -2x + 3

a) Vẽ đồ thị của hàm số

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox (làm tròn đến phút)

Lời giải:

a) Vẽ đồ thị hàm số:

- Cho x = 0 thì y = 3 ta được A(0; 3)

- Cho y = 0 thì \(x=\frac{3}{2}\) ta được \(B(\frac{3}{2}; 0)\)

b) Gọi góc hợp bởi đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox là α.

Ta có \(\alpha=\widehat{A B x}\). Xét tam giác vuông \(\mathrm{OAB}\) ta có

\(\operatorname{tg} \widehat{\mathrm{OBA}}=\frac{\mathrm{OA}}{\mathrm{OB}}=\frac{3}{\frac{3}{2}}=2\)

\(=>\widehat{\mathrm{OBA}} \approx 63^{\circ} 26^{\prime}\)

Vậy \(\alpha=180^{\circ}-\widehat{\mathrm{OBA}}=116^{\circ} 34\) '