Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 26: Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).

Câu 26:

Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).

a) Chứng minh rằng OA vuông góc với BC.

b) Vẽ đường kính CD. Chứng minh rằng BD song song với AO.

c) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC; biết OB = 2cm, OA = 4cm.

Lời giải:

a) Ta có: AB = AC (tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau). Nên ΔABC cân tại A.

Lại có AO là tia phân giác của góc A nên AO ⊥ BC. (trong tam giác cân, đường phân giác cũng là đường cao)

b) Gọi I là giao điểm của AO và BC. Suy ra BI = IC (đường kính vuông góc với một dây).

Xét ΔCBD có :

CI = IB

CO = OD (bán kính)

⇒ BD // HO (HO là đường trung bình của BCD) ⇒ BD // AO.

c) Theo định lí Pitago trong tam giác vuông OAC:

\(AC^{2}=OA^{2} -OC^{2} =4^{2} -2^{2}=12\)

\(\Rightarrow\mathrm{AC}=\sqrt{12}=2 \sqrt{3}(\mathrm{cm})\)

Và \(\sin \widehat{\mathrm{OAC}}=\frac{O C}{O A}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{\mathrm{OA} C}=30^{\circ}\)

Do đó \(\widehat{\mathrm{BAC}}=2 \widehat{\mathrm{OAC}} =60^{\circ}\)

Tam giác ABC cân có \(\widehat{\mathrm{A}}=60^{\circ}\) nên là tam giác đều

Do đó AB = BC = AC = 2\(2 \sqrt{3}\) (cm).