Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 26: Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một tháo trên mặt đất dài 86m (h.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét)

Câu 26:

Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 34° và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86m (h.30). Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét)

Lời giải:

Kí hiệu đỉnh như hình vẽ. Theo hệ thức giữa các cạnh và góc của tam giác vuông, ta có:

58 (m)

AB = AC.\(\tan34^{\circ}\) = 86.\(\tan34^{\circ}\) ≈\(58^{\circ}\)

Vậy chiều cao tòa nhà là 58m.