Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 23: Tính a) $\frac{\sin 25^{\circ}}{\cos 65^{\circ}}$

Câu 23:

Tính

a) \(\frac{\sin 25^{\circ}}{\cos 65^{\circ}}\)

b) \(\operatorname{tg} 58^{\circ}-\operatorname{cotg} 32^{\circ}\)

Lời giải:

Gợi ý:

( Sử dụng tính chất lượng giác của hai góc phụ nhau)

a) \(\frac{\sin 25^{\circ}}{\cos 65^{\circ}}=\frac{\sin 25^{\circ}}{\sin \left(90^{\circ}-65^{\circ}\right)}=\frac{\sin 25^{\circ}}{\sin 25^{\circ}}=1\)

b) \(\operatorname{tg} 58^{\circ}-\operatorname{cotg} 32^{\circ}=\operatorname{tg} 58^{\circ}-\operatorname{tg}\left(90^{\circ}-32^{\circ}\right)\)

\(=\operatorname{tg} 58^{\circ}-\operatorname{tg} 58^{\circ}=0\)