Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 22: So sánh: a) sin 20° và sin 70°

Câu 22:

So sánh:

a) \(\sin 20^{\circ}\) và \(\sin 70^{\circ}\);

b) \(\cos 25^{\circ}\) và \(\cos 63^{\circ} 15^{\prime}\);

c) \(\operatorname{tg} 73^{\circ} 20^{\prime}\) và \(\operatorname{tg} 45^{\circ}\);

d) \(\operatorname{cotg} 2^{\circ}\) và \(\operatorname{cotg} 37^{\circ} 40^{\prime}\).

Lời giải:

a) Vì \(20^{\circ}\) < \(70^{\circ}\) nên sin \(20^{\circ}\) < sin\(70^{\circ}\) (góc tăng, sin tăng)

b) Vì \(25^{\circ}\) < \(63^{\circ}\)15' nên cos \(25^{\circ}\) > cos \(63^{\circ}\)15' (góc tăng, cos giảm)

c) Vì \(73^{\circ}\)20' > \(45^{\circ}\) nên tg\(73^{\circ}\)20' > tg\(45^{\circ}\) (góc tăng, tg tăng)

d) Vì \(2^{\circ}\) < \(37^{\circ}\)40' nên cotg \(2^{\circ}\) > cotg \(37^{\circ}\)40' (góc tăng, cotg giảm )