Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Điền vào các chỗ trống (...) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là

Câu 17:

Điền vào các chỗ trống (...) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng):

Lời giải: