Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Cho tam giác vuông có một góc 60° và cạnh huyền có độ dài là 8. Hãy tìm độ dài của cạnh đối diện với góc 60°

Câu 16:

Cho tam giác vuông có một góc \(60^{\circ}\) và cạnh huyền có độ dài là 8. Hãy tìm độ dài của cạnh đối diện với góc \(60^{\circ}\).

Lời giải:

Giả sử ta có tam giác ABC như trên hình. Ta có:

\(\sin B=\frac{A C}{B C} \Rightarrow A C=B C \cdot \sin B=8 \cdot \sin 60^{\circ}=4 \sqrt{3}\)