Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cosB = 0,8, hãy tính các tỉ số lượng giác của góc C

Câu 15:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cosB = 0,8, hãy tính các tỉ số lượng giác của góc C.

Gợi ý: Sử dụng bài tập 14.

Lời giải:

Ta có: \(\widehat{B}+\widehat{C}=90^{0}\) nên sinC = cosB = 0,8

Từ công thức \(sin^{2}C+cos^{2}C=1\) ta suy ra:

\(\begin{aligned} \cos C &=\sqrt{1-\sin ^{2} C} \\=>\cos C &=\sqrt{1-0,8^{2}}=\sqrt{1-0,64}=\sqrt{0,36}=0,6(\text { vi } \cos C>0) \end{aligned}\)

Lại có \(\operatorname{tg} C=\frac{\sin C}{\cos C}=\frac{0,8}{0,6}=\frac{4}{3}\)

\(\operatorname{cotg} C=\frac{\cos C}{\sin C}=\frac{0,6}{0,8}=0,75\)

Vậy \(\sin C=0,8 ; \cos C=0,6 ; \operatorname{tg} C=\frac{4}{3} ; \operatorname{cotg} C=0,75\)