Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: sai Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là . Đàn trâu không tăng là

Câu 6:

sai

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là .

Đàn trâu không tăng là do:

Lời giải:

Đàn trâu không tăng là do: