Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: sai Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là . Đàn lợn tăng nhanh là

Câu 5:

sai

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là .

Đàn lợn tăng nhanh là do:

Lời giải:

Đàn lợn tăng nhanh là do: