Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy đánh dấu X vào ô trống các ý em cho là đúng. Lời giải: Vì tại đây

Câu 5:

Hãy đánh dấu X vào ô trống các ý em cho là đúng.

Lời giải:

Vì tại đây có hệ thốn kênh rạch chằng chịt nên giao thông đường thủy rất phát triển. Vùng có trọng điểm về nông nghiệp nên có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái và xuât khẩu các mặt hàng nông sản.