Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Nêu một số thành tự về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước ta. Lời

Câu 4:

Nêu một số thành tự về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước ta.

Lời giải:

- Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% (năm 1999), hiện nay là 97,3% (năm 2015).

- Mức thu nhập bình quân trên đầu người gia tăng.

- Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn.

- Tuổi thọ trung bình tăng.

- Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em ngày càng giảm, nhiều bệnh dịch đã bị đẩy lùi.