Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Giải thích vì sao lơn và gia cầm được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng. Lời giải: -

Câu 4:

Giải thích vì sao lơn và gia cầm được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng.

Lời giải:

- Đồng bằng là nơi có nguồn thực phẩm rất dồi dào, cung cấp thức ăn cho lợn và gia cầm.

- Địa hình bằng phẳng, rộng lớn thuận lợi cho việc mở rộng trang trại với quy mô lớn.

- Người dân có kinh nghiệm trong chăn nuôi.

- Cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển: thuốc, chuồng trại, dịch vụ nông nghiệp…

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn.