Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Em hãy kể tên một số bãi biển nổi tiếng mà em biết: Lời giải: Bãi biển Nha

Câu 4:

Em hãy kể tên một số bãi biển nổi tiếng mà em biết:

Lời giải:

Bãi biển Nha Trang, Cửa Lò, Sầm Sơn, Lăng Cô, Mỹ Khê, múi Né, Thiên Cầm….