Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào nội dung SGK và só liệu của bảng 31.2, em hãy cho biết: - Về tỉ

Câu 4:

Dựa vào nội dung SGK và só liệu của bảng 31.2, em hãy cho biết:

- Về tỉ lệ dân thành thị của vùng, giải thích vì sao tỉ lệ dân thành thị của vùng Đông Nam Bộ gần gấp đôi tỉ lệ dân thành thị trung bình của cả nước.

- Đặc điểm lực lượng lao động của vùng Đông Nam Bộ.

Lời giải:

- Vì ở Đông Nam Bộ có rất nhiều đô thị lớn, thu hút nhiều dân cư tập trung sinh sống ở đây.

- Đặc điểm lực lượng lao động của vùng: năng động, sáng tạo, lành nghề.