Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các di sản thế

Câu 4:

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các di sản thế giới: Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Di tích Mĩ Sơn, Phố cổ Hội An vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây:

Lời giải: