Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các cảng biển lớn

Câu 4:

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tên các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế vfao chỗ chấm (…) của lược đồ hình 5 trang 21.

Lời giải: