Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của

Câu 3:

Viết báo cáo ngắn gọn về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của một trong hai cây công nghiệp: cà phê hoặc chè.

Lời giải:

Cà phê là một trong những cây công nghiệp lâu năm chủ lực của nước ta. Cà phê được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên (chiếm 85,1% diện tích cà phê cả nước), nhiều nhất là Đắk Lắk. Mới đây, cà phê còn được trồng thử nghiệm với quy mô nhỏ ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Sản lượng cà phê năm 2001 vào khoảng 840,6 nghìn tấn, trong đo Tây Nguyên chiếm 90,6%. Cà phê sản xuất cung cấp cho thị trường trong nước, chủ yếu vẫn là xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Đông Á, Châu Mĩ...