Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tại sao các hoạt động dịch vụ lại phát triển ở các thành phố lớn. Lời giải: Sự

Câu 3:

Tại sao các hoạt động dịch vụ lại phát triển ở các thành phố lớn.

Lời giải:

Sự phân bố của các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố của các đối tượng đòi hỏi dịch vụ, trước hết là phân bố dân cư. Ở các thành phố lớn là nơi mà dân cư tập chung đông đúc nhất, do vậy các hoạt động dịch vụ rất phát triển ở đây