Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Sưu tầm các tài liệu, tranh, ảnh về chợ nổi trên sông của ĐB. Sông Cửu Long. Lời

Câu 3:

Sưu tầm các tài liệu, tranh, ảnh về chợ nổi trên sông của ĐB. Sông Cửu Long.

Lời giải: