Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Quan sát hình 16 em hãy kể tên những quốc lộ nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng

Câu 3:

Quan sát hình 16 em hãy kể tên những quốc lộ nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Lời giải:

- Quốc lộ nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ: 20, 14.

- Quốc lộ nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ: 24. 14c, 19, 25, 26, 20, 28.