Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy xếp các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sau đây vào những nhóm hàng tương ứng ở

Câu 3:

Hãy xếp các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sau đây vào những nhóm hàng tương ứng ở bảng bên.

Các mặt hàng: dầu thô, quần áo may sẵn, giày dép, tôm đông lạnh, gạo, cà phê, hàng mây tre đan, hàng thêu ren, hạt điều, than đá, cao su, gỗ và các sản phẩm gỗ, rau quả, chè.

Lời giải:

Các nhóm hàng Các mặt hàng
Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ......................................................................................
Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ......................................................................................
Hàng nông, lâm, thủy sản ......................................................................................

Các nhóm hàng Các mặt hàng
Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản dầu thô, than đá
Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp quần áo may sẵn, giày dép, hàng mây tre đan, hàng thêu ren
Hàng nông, lâm, thủy sản tôm đông lạnh, gạo, cà phê, hạt điều, cao su, gỗ và các sản phẩm gỗ, rau quả, chè.