Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Em hãy hoàn chỉnh đoạn viết sau đây: Khoáng sản tập trung nhiều nhất ở vùng Trung du

Câu 3:

Em hãy hoàn chỉnh đoạn viết sau đây:

Khoáng sản tập trung nhiều nhất ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, ở đây phân bố một số loại khoáng sản với trữ lượng lớn như:…………………………………………….. Điều này đã tạo nên thế mạnh nổi bật của vùng là:.................................................................

Lời giải:

than, sắt, thiếc, mangan, apatit, kẽm, chì, đồng, vàng,…

khai thác và chế biến khoáng sản.

Khoáng sản tập trung nhiều nhất ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, ở đây phân bố một số loại khoáng sản với trữ lượng lớn như: Điều này đã tạo nên thế mạnh nổi bật của vùng là: