Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy kể tên một số trung tâm công

Câu 3:

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy kể tên một số trung tâm công nghiệp tiêu biểu của hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước.

Lời giải:

ĐÔNG NAM BỘ Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa –Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ Dầu Một.
ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Việt Trì, Phúc Yên.