Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền tiếp nội dung phù hợp vàoo

Câu 3:

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy điền tiếp nội dung phù hợp vàoo cỗ chấm (…) ở bảng sau:

Lời giải:

Các ngành kinh tế biển Tiềm năng Sự phát triển Những hạn chế Phương hướng phát triển
Khai thác và nuôi trồng thủy sản
Du lịch biển-đảo

Các ngành kinh tế biển Tiềm năng Sự phát triển Những hạn chế Phương hướng phát triển
Khai thác và nuôi trồng thủy sản Bờ biển dài 3260km, vùng biển rộng 1 triệu km2, nguồn hải sản phong phú, giàu có. Trữ lượng khoảng 4 triệu tấn, cho phép khai thác khoảng 1,9 triệu tấn/năm. Chỉ khai thác gần bờ, cơ sở hạ tầng còn kém. Ưu tiên phát triển khai thác xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản trên biển, ven biển, đảo, phát triển đồng bộ và hiện đại.
Du lịch biển-đảo Bờ biển dài, 28 tỉnh giáp biển, 4000 đảo lớn nhỏ, có hơn 120 bãi cát rộng, dài đẹp… Ngày càng hấp dẫn khách du lịch, nhiều địa điểm được công nhận. Chưa phát triển đồng bộ, chất lượng dịch vụ du lịch còn thấp Phát triển đồng bộ và hiện đại du lịch.