Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số ngành công

Câu 3:

Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu một số ngành công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ cần ứng dụng kĩ thuật cao.

Lời giải:

Sản xuất ô tô, đóng tàu, điện tử.