Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết tại sao nói mạng Internet quốc gia

Câu 3:

Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết tại sao nói mạng Internet quốc gia là kết cấu hạ tầng kĩ thuật tối quan trọng để phát triển và hội nhập.

Lời giải:

- Vì muốn hội nhập trước nhất phải biết tin tức, luôn cập nhật tin tức và thông hiểu luật pháp…

- Nước mình phải cung cấp tin tức cho những nước muốn thăm dò thị trường để đầu tư , du lịch ,luật pháp, thuế quan v.v...Điều đó là phải do mạng internet cung cấp do vậy mạng intrenet là kết cấu hạ tầng quan trọng để phát triễn và hội nhập .

- Không có internet thì thế giới chẳng biết gì về Việt Nam và Việt Nam chẳng biết gì về thế giới, vì vậy không thể hội nhập.