Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Điều kiện tự nhiên và xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi

Câu 3:

Điều kiện tự nhiên và xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì trong sự phát triển kinh tế của vùng.

Lời giải:

- Thuận lợi:

+ Có nhiều vũng vịnh thuận lợi xây dựng các cảng nước sâu, nhiều bãi biển đẹp.

+ Các vùng gò đồi thuận lợi chăn nuôi bò, dê, cừu.

+ Giáp biển thuận lợi phát triển tổng hợp kinh tế biển

+ Tài nguyên rừng giàu có.

+ Khoáng sản chính là thủy tinh, vàng, titan.

+ Người dân có tính cần cù, kiên cường, giàu kinh nghiệp trong phòng chống thiên tai.

+ Có nhiều di sản văn hóa thế giới.

- Khó khăn:

+ Hạn hán kéo dài đặc biêt ở Ninh Thuận và Bình Thuận

+ Địa hình bị chia cắt mạnh khó khăn trong sản xuất, đi lại.

+ Đồng bằng nhỏ hẹp nên phát triển nông nghiệp hạn chế.