Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững,

Câu 3:

Để phát triển tổng hợp kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững, theo em chúng ta cần phải làm gì?

Lời giải:

- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.

- Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.

- Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.

- Bảo về và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Phòng chống ô nhiễm biển.