Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này

Câu 3:

Để ngành công nghiệp dầu khí phát triển và nâng cao giá trị kinh tế của ngành này nước ta cần phải làm gì.

Lời giải:

- Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu dầu thô.

- Thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng.