Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng. Tại sao thủy lợi là biện pháp

Câu 3:

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng.

Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp của nước ta:

Lời giải:

Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp của nước ta: