Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Quan sát Lược đồ Dân cư Việt Nam năm 1999 ở trang sau và kết hợp với hình

Câu 2:

Quan sát Lược đồ Dân cư Việt Nam năm 1999 ở trang sau và kết hợp với hình 3.1 trong SGK, em hãy:

- Nêu nhận xét về sự phân bố dân cư.

- Giải thích vì sao có những nơi đông dân và thưa dân.

- Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (…) ở câu sau:

Các đô thị ở nước ta phần lớn có quy mô………………………………………………………. phân bố tập chung ở……………………………………………….và…………………………….

Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng…………………………. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa ở nước ta còn…………………………………………………

Lời giải:

- Dân số nước ta phân bố không đều. Tập chung chủ yếu ở các đồng bằng, đô thị lớn, ven biển. Thưa thớt ở vùng núi, cao nguyên.

- Giải thích:

+ Điều kiện tự nhiên: thuận lợi thì dân cư đông, khó khăn thì dân cư thưa thớt.

+ Lịch sử khai thác lãnh thổ.

+ Trình độ phát triển kinh tế và khả năng khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên của mỗi vùng.

vừa và nhỏ

vùng đồng bằng và ven biển

- Các đô thị ở nước ta phần lớn có quy mô phân bố tập chung ở .

cao

thấp

Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với tốc độ ngày càng . Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa ở nước ta còn .