Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nối ý ở ô bên trái với ý ở ô bên phải sao cho phù hợp và hoàn

Câu 2:

Nối ý ở ô bên trái với ý ở ô bên phải sao cho phù hợp và hoàn chỉnh:

Lời giải: