Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy sắp xếp các tỉnh sau đây vào các vùng kinh tế trọng điểm tương ứng: I -Vùng

Câu 2:

Hãy sắp xếp các tỉnh sau đây vào các vùng kinh tế trọng điểm tương ứng:

I -Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

II -Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

III -Vùng kinh tế trọng điểm miền Nam.

Lời giải:

Tỉnh (thành phố) Vùng kinh tế trọng điểm Tỉnh (thành phố) Vùng kinh tế trọng điểm Tỉnh (thành phố) Vùng kinh tế trọng điểm
Bà Rịa-Vũng Tàu Hà Nội Quảng Ninh
Bắc Ninh Hải Phòng Tây Ninh
Bình Dương Hải Dương Thừa Thiên-Huế
Bình Định Hưng Yên TP. Hồ Chí Minh
Bình Phước Long An Vĩnh Phúc
Đà Nẵng Quảng Nam Tiền Giang
Đồng Nai Quảng Ngãi

Tỉnh (thành phố) Vùng kinh tế trọng điểm Tỉnh (thành phố) Vùng kinh tế trọng điểm Tỉnh (thành phố) Vùng kinh tế trọng điểm
Bà Rịa-Vũng Tàu III Hà Nội I Quảng Ninh I
Bắc Ninh I Hải Phòng I Tây Ninh III
Bình Dương III Hải Dương I Thừa Thiên-Huế II
Bình Định II Hưng Yên I TP. Hồ Chí Minh III
Bình Phước III Long An III Vĩnh Phúc I
Đà Nẵng II Quảng Nam II Tiền Giang III
Đồng Nai III Quảng Ngãi II