Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy đánh dấu X vào các ô trống ý em cho là đúng: Trong các vùng kinh tế

Câu 2:

Hãy đánh dấu X vào các ô trống ý em cho là đúng:

Trong các vùng kinh tế - xã hội của nước ta, những vùng nào có đủ các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không:

Lời giải:

Trong các vùng kinh tế - xã hội của nước ta, những vùng nào có đủ các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường hàng không: