Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Em hãy đánh dấu X vào ô trống các ý em cho là đúng: Lời giải:

Câu 2:

Em hãy đánh dấu X vào ô trống các ý em cho là đúng:

Lời giải: